Toelichting afkortingen

 • KK: Kwal.kaart School aan zet
  SAZ: School aan zet

Aanvankelijk lezen

  Spelling icl. werkwoorden

  Woordenschat

  Schrijven / Stellen

  Begrijpend en inf. lezen

  Meertaligheid en NT2

  Leesmotivatie/jeugdliteratuur

  Ontl./Beginnende geletterdheid

   Mondelinge taalvaardigheid

    Taabeschouwing/Grammatica

     Dyslexie